Aktuální informace

18.5.

Cesta do Krakova

Jan Staněk

O cestě, kterou uskutečnili žáci naší školy.

6.4.

Modrý den 2.4.

Ve středu 6.4. 2022 jsme oslavili Den porozumění autismu

12.3.

TESTOVÁNÍ OD 19.02.2022

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

7.3.

NEUROFEEDBACK- letáček

(nabídka nové terapie v SPC)

2.2.

Vzhledem k zahájení rekonstrukce školního bazénu je od dnešního dne (02.02.2022) omezen počet parkovacích míst na školním parkovišti.

Žádáme zákonné zástupce aby věnovali zvýšenou opatrnost pohybu na parkovišti.

Zákonným zástupcům a žactvu je vstup na staviniště přísně zakázán!

Mgr. Bc. Martina Brhelová, ředitelka školy

23.8.

SZS-ŘED-95 COVID - COVID - ORGANIZACE ŠKOLY V ZÁVISLOSTI NA VÝSKYTU NEMOCI - ŠKOLNÍ ROK 2021-2022

SZS-ŘED-97 POSTUP PŘI POTVRZOVÁNÍ FORMULÁŘŮ, ÚHRADĚ ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU A OBĚDY VE ŠKOLNÍM ROCE 2021-2022

15.4.

2021

SPC -  METODICKÝ POSTUP PŘI KONTAKTU

S KLIENTY

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM

SPC do odvolání bude realizovat přednostně vyšetření, která mají významnější dopad na vzdělávání.

SPC do odvolání redukuje logopedickou nápravu.

SPC do odvolání ruší veškeré výjezdy do škol a školských zařízení.

SPC do odvolání omezuje pracovní dobu na 08:00-13:00 hodin.

Mgr. Lukáš Prostřední, SPC Ústí nad Labem

KONZULTAČNÍ HODINY

Seznam e-mailových adres učitelů a dalších pedagogických pracovníků (pdf. ke stažení)

Mgr. Bc. Martina Brhelová, ředitelka školy