AKTUÁLNÍ INFORMACE

Z ŘEDITELNY

15.9.

SZS-ŘED-99 VĚKOVÝ LIMIT PRO PŘIJETÍ ŽÁKŮ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

 

25.8.

INFORMAČNÍ LETÁK 2021-2022

23.8.

SZS-ŘED-95 ORGANIZACE PRVNÍHO DNE ŠKOLNÍHO ROKU 2021-2022

SZS-ŘED-95 COVID - COVID - ORGANIZACE ŠKOLY V ZÁVISLOSTI NA VÝSKYTU NEMOCI - ŠKOLNÍ ROK 2021-2022

SZS-ŘED-97 POSTUP PŘI POTVRZOVÁNÍ FORMULÁŘŮ, ÚHRADĚ ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU A OBĚDY VE ŠKOLNÍM ROCE 2021-2022

 

 

15.4.

 

 

SPC -  METODICKÝ POSTUP PŘI KONTAKTU S KLIENTY

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM

SPC do odvolání bude realizovat přednostně vyšetření, která mají významnější dopad na vzdělávání.

SPC do odvolání redukuje logopedickou nápravu.

SPC do odvolání ruší veškeré výjezdy do škol a školských zařízení.

SPC do odvolání omezuje pracovní dobu na 08:00-13:00 hodin.

                                                              Mgr. Lukáš Prostřední

SPC Ústí nad Labem

KONZULTAČNÍ HODINY

Seznam e-mailových adres učitelů a dalších pedagogických pracovníků (pdf. ke stažení)

Mgr. Bc. Martina Brhelová

ředitelka školy