AKTUÁLNÍ INFORMACE

Z ŘEDITELNY

18.6.

Platba letní ŠD na účet školy :
 2658967399/0800
částka : 100Kč/den
poznámka : jméno příjmení letní ŠD

26.5,

Žádáme zákonné zástupce žáků, kteří mají zájem o letní školní družinu, aby přihlášky odevzdali nejpozději do 4. 6. 2021. Pozdější odevzdání přihlášek již nebude možné.Děkujeme.

Vedení školy

 

13.5.

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ ŠKOLY O PROVOZU ŠKOLNÍ DRUŽINY V DOBĚ HLAVNÍCH PRÁZDNIN.pdf

 

11.5.

Rozhodnuti_COVID-19_skola_prodlouzeni_uzavreni_6.tridy_v_ZS_Specialni_do_14.5.2021.pdf

4.5.

Rozhodnuti_COVID-19_skola_uzavreni_6.tridy_v_ZS_Specialni_do_10.5.2021.pdf

 

7.4.

INFORMOVANÝ SOUHLAS - ANTIGENNÍ TESTOVÁNÍ ŽACTVA.pdf

1.4.

Informace pro zákonné zástupce - Prvotní informace k testování na Covid 19.pdf

27.2.

Vedení školy oznamuje rodičům a zákonným zástupcům žáků, že škola bude od 01.03.2021 do odvolání uzavřena.

Kontaktujte své třídní učitele.

12.2.

INFORMACE VEDENÍ ŠKOLY ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM

 Z nařízení hygienické stanice je uzavřen hygienický úsek č. B3 na Severní Terasa.

Zákonným zástupcům oznamujeme, že všichni žáci z dotčených tříd vstupují do distanční výuky dle platných pokynů.

Karanténa je v současné době nařízena do 15.02.2021 včetně

Rozhodnuti_COVID-19_skola_uzavreni_hyg.useku_B3_v_ZS_Specialni_do_15.2.2021.pdf

7.2.

INFORMACE VEDENÍ ŠKOLY ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM

Z nařízení hygienické stanice je uzavřen celý hygienický úsek č. B1 na Severní Terase.

Zákonným zástupcům oznamujeme, že všichni žáci z dotčených tříd vstupují do distanční výuky (v době mimo jarní prázdniny) dle platných pokynů.

Karanténa je v současné době nařízena do 15.02.2021 včetně.

Rozhodnuti_COVID-19_skola_uzavreni_hyg.useku_B1_v_ZS_Specialni_do_15.2.2021.pdf

4.2.

INFORMACE VEDENÍ ŠKOLY ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM

 Z nařízení hygienické stanice je uzavřen hygienický úsek č. B1 – pouze třída 8.T na Severní Terase.

Zákonným zástupcům oznamujeme, že všichni žáci z dotčených tříd vstupují do distanční výuky dle platných pokynů.

Karanténa je v současné době nařízena minimálně do konce prázdnin (dle pokynů hygienické stanice).

Rozhodnuti_COVID-19_skola_uzavreni_hyg.useku_B1_trida_8.T_v_ZS_Specialni_do_12.2.2021.pdf –

3.2.

INFORMACE VEDENÍ ŠKOLY ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM

Z nařízení hygienické stanice je uzavřen hygienický úsek č. B2 na Severní Terasa.

Zákonným zástupcům oznamujeme, že všichni žáci z dotčených tříd vstupují do distanční výuky dle platných pokynů.

Karanténa je v současné době nařízena do 12.02.2021 včetně.

Rozhodnuti_COVID-19_skola_uzavreni_hyg.useku_B2_v_ZS_Specialni_do_12.2.2021.pdf

 

22.1.

INFORMACE VEDENÍ ŠKOLY ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM

Z nařízení hygienické stanice je uzavřen hygienický úsek č. A1 a A2 na Severní Terasa.

Zákonným zástupcům oznamujeme, že všichni žáci z dotčených tříd vstupují do distanční výuky dle platných pokynů.

Karanténa je v současné době nařízena do 28.01.2021 včetně

Rozhodnuti_COVID-19_skola_uzavreni_hyg.useku_A1_2_v_ZS_Specialni_do_28.1.2021.pdf

20.1

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE O UZAVŘENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY A VÝDEJNY OBĚDŮ

Z důvodu neuspokojivé epidemické  situace, bude školní družina v době jarních prázdnin (tj. od 08.02.2021  do 12.02.2021) zcela uzavřena.

V tomto termínu bude zcela uzavřena i školní výdejna obědů

 

18.1.

INFORMACE VEDENÍ ŠKOLY ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM

Z nařízení hygienické stanice je uzavřen hygienický úsek STARÁ BUDOVA na adrese Studentská 297 - Neštěmice

Zákonným zástupcům oznamujeme, že všichni žáci z dotčených tříd vstupují od 19.1.2021 do distanční výuky dle platných pokynů. Karanténa je v současné době nařízena do 28.1.2021 včetně.

14.1.

INFORMACE VEDENÍ ŠKOLY ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM

Z nařízení hygienické stanice je uzavřen hygienický úsek 1.U na budově C Severní Terasa.

Zákonným zástupcům oznamujeme, že všichni žáci z dotčených tříd vstupují do distanční výuky dle platných pokynů.

Karanténa je v současné době nařízena do 20.01.2021 včetně

Rozhodnuti_COVID-19_skola_uzavreni_hyg.useku_C_U1_v_ZS_Specialni_do_21.1.2021.pdf

12.1.

INFORMACE VEDENÍ ŠKOLY ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM

Z nařízení hygienické stanice se karanténa na uzavřeném hygienickém úseku NOVÁ BUDOVA na adrese Studentská 297 - Neštěmice prodlužuje, a to do 18.1.2020 (včetně)

Žáci se po skončení karantény vrací do školy s vyplněným "čestným prohlášením".

 

8.1.

INFORMACE VEDENÍ ŠKOLY ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM

Z nařízení hygienické stanice je uzavřen hygienický úsek NOVÁ BUDOVA na adrese Studentská 297 - Neštěmice

Zákonným zástupcům oznamujeme, že všichni žáci z dotčených tříd vstupují do distanční výuky dle platných pokynů. Karanténa je v současné době nařízena do 16.1.2021

POZOR !!! Výjimku má pouze (a zůstává otevřena) třída 6.ZŠ - třídní učitelka Mgr. B.Šímová. Tato třída bude od 11.1.2021 po karanténě.

Školní družina na této budově je omezena pouze pro pracující rodiče a pro svoz (dohoda s tandemovým učitelem - R.Pekařem).

Školní výdejna obědů zůstává otevřena.

Rozhodnuti_COVID-19_uzavření_hyg.úseku_v_nové_budově_Neštěmice_ZŠ_Speciální_do_16.1..pdf

8.1.

INFORMACE VEDENÍ ŠKOLY ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM

Z nařízení hygienické stanice je uzavřen hygienický úsek č. 3 na budově B Severní Terasa.

Zákonným zástupcům oznamujeme, že všichni žáci z dotčených tříd vstupují do distanční výuky dle platných pokynů.

Karanténa je v současné době nařízena do 15.1.2021

Rozhodnuti_COVID-19_skola_uzavreni_hyg.useku_v_budove_B3_ZS_Specialni

28.12.

INFORMACE PRO RODIČE A ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

Škola se pro všechny žáky otevírá dne 4.1.2021 v běžném režimu.

Ředitelství školy upozorňuje zákonné zástupce, že při nedostatku pedagogických pracovníků může být provoz tříd a školní družiny omezen,  a to pouze pro pracující rodiče.

O  této skutečnosti budete vždy informováni prostřednictvím třídních učitelů svých dětí.

Mgr. Bc. Martina Brhelová

ředitelka školy

15.12.

INFORMACE O OMEZENÍ PROVOZU SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA

Z důvodu šíření nákazy COVID-19 v budově na Severní Terase, bude Speciálně pedagogické centrum po dobu mimořádných prázdnin uzavřeno.

15.12.

INFORMACE VEDENÍ ŠKOLY ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM

Z nařízení hygienické stanice je uzavřen hygienický úsek č. 1 na budově A Severní Terasa.

Zákonným zástupcům oznamujeme, že všichni žáci z dotčených tříd vstupují do distanční výuky dle platných pokynů.

Karanténa je v současné době nařízena do 21.12.2020

15.12.

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE - PRODLOUŽENÍ VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN

Na základě opatření vydaného MŠMT se vánoční prázdniny upravují a to takto: prázdniny začnou 21.12.2020 a skončí  03.01.2021. Vyučování začne 4.1.2021

14.12.

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE – OMEZENÍ PROVOZU ŠKOLNÍ DRUŽINY NA SEVERNÍ TERASE

Z důvodu šíření nákazy COVID-19 v budově Severní Terasa, se na této budově, s platností od 15.12.2020 omezuje provoz školní družiny,

a to pouze pro pracující rodiče. Svozy zachovány.

11.12.

INFORMACE VEDENÍ ŠKOLY ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM

Z nařízení hygienické stanice je uzavřen hygienický úsek č. 3 na budově A Severní Terasa.

Zákonným zástupcům oznamujeme, že všichni žáci z dotčených tříd vstupují do distanční výuky dle platných pokynů.

Karanténa je v současné době nařízena do 19.12.2020

Rozhodnutí COVID-19 škola uzavření 3.hyg.úseku v budově A ZŠ Speciální

11.12.

INFORMACE VEDENÍ ŠKOLY ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM

Z nařízení hygienické stanice je uzavřen hygienický úsek č. 3 na budově B Severní Terasa.

Zákonným zástupcům oznamujeme, že všichni žáci z dotčených tříd vstupují do distanční výuky dle platných pokynů.

Karanténa je v současné době nařízena do 19.12.2020

Rozhodnutí COVID-19 škola uzavření 3.hyg.úseku v budově B ZŠ Speciální

11.12.

Vážení zákonní zástupci,

v odkazu níže naleznete tiskovou zprávu České správy sociálního zabezpeční, a to k postupu ohledně vystavování dokladů souvisejích s případným omezením provozu škol nebo vyhlášním karantévy ve škole. Prosím, přečtěte si tutu zprávu velmi pečlivě a vždy postupujte podle návodu v ní obsaženém.

Škola tyto doklady nevystavuje, ani nepotvrzuje.  Je potřeba aby jste si informace o škole vyplnili sami:

název: Speciální základní škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěvková organizace

IČO školy je: 44555091

TISKOVÁ ZPRÁVA Jak to bude s ošetřovným v návaznosti na provoz škol, školských a dětských zařízení

vedení školy

 

11.12.

INFORMACE VEDENÍ ŠKOLY ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM

Z nařízení hygienické stanice je uzavřen hygienický úsek č. 1 na budově B Severní Terasa.

Zákonným zástupcům oznamujeme, že všichni žáci z dotčených tříd vstupují do distanční výuky dle platných pokynů.

Karanténa je v současné době nařízena do 19.12.2020

Rozhodnutí COVID-19 škola uzavření 1 hyg.úseku v budově B ZŠ Speciální.pdf

 

7.12.

SZS-ŘED-79 COVID 19 – PRAXE STUDENTŮ PEDAGOGICKÝCH ŠKOL.pdf

11.11.

INFORMACE PRO RODIČE A ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

Dne 18.11.2020  se škola otevírá v plném rozsahu v modelu, který fungoval od 1.9.2020. (tzn. homogenní skupiny , včetně ranního filtru a čestného prohlášení o bezinfekčnosti). Toto prohlášení je k dispozici na školní webové stránce (hned za tímto textem) nebo ho lze vyplnit u ranního filtru.

Upozorňujeme  rodiče a zákonné zástupce, že pokud chtějí na středu 18.11.2020 oběd, musí si ho přihlásit nejpozději do 16.11.2020 do 9:00 hod. Systém je plně funkční.

Školní družina bude v provozu v plném rozsahu.

Svozy si domluví rodiče a zákonní zástupci sami.

Mgr. Bc. Martina Brhelová

ředitelka školy

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

 

3.11.

INFORMACE PRO RODIČE A ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE K PLATBĚ ŠKOLNÍ DRUŽINY ZA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

oznamujeme vám, že platba za školní družinu v letošním školním roce, bude vyúčtována na základě konečného součtu dnů, kdy byl provoz ŠD omezen.

Je tedy potřeba uhradit poplatky za ŠD v běžných termínech a v plné výši.

Vyúčtování bude provedeno obdobně jako v minulém školním roce, a to v červenci 2021.

Přeplatky za školní družinu budou vznikat, pouze pokud bude škola uzavřena z důvodu nařízení vlády nebo KHS nebo bude její provoz omezen z rozhodnutí vedení školy.

ZMĚNA VE VEDENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Oznamujeme zákonným zástupcům, že nově byla vedením školní družiny pověřena

a vedoucí vychovatelkou je paní IVA VÁCHOVÁ (tel: 723 729 543, e-mail: Vachova.Iva@zakladniskolaspecialni.cz).

 

30.10.

Vedení školy oznamuje rodičům a zákonným zástupcům žáků, že škola bude od 02.11.2020 do odvolání uzavřena.

Kontaktujte své třídní učitele.

28.10.

SZS-ŘED-77 COVID - ÚPRAVA PROVOZU SPC.pdf

 

26.10.

Dopis z ministerstva školství

Příloha dopisu č.j. MSMT-9512/2020-12 ze dne 22. října 2020

Odkazy na vhodné zdroje, kde se mohou učitelé nebo rodiče inspirovat, jak mluvit s dětmi o coronaviru.

https://www.msmt.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-pomuze-prirucka-i-komiks https://koronavirus.mzcr.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-nabizime-reseni/

https://www.mvcr.cz/clanek/koronavirus-covid-19-doporuceni-ve-vztahu-k-detem.aspx

https://www.mvcr.cz/clanek/psychologicka-pomoc-prace-s-detmi-covid-19.aspx

https://www.mvcr.cz/clanek/materialy-a-odkazy-pro-praci-s-detmi.aspx https://decko.ceskatelevize.cz/koronavirus https://www.zspouchov.cz/files/1452_jak-mluvit-s-dtmi-o-koronaviru-final.pdf

https://www.fnol.cz/kliniky-ustavy-oddeleni/oddeleni-klinicke-psychologie/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru

https://psych.fss.muni.cz/media/3219193/jak-mluvit-o-soucasne-situaci-s-detmi.pdf

20.10.

Oznámení pro rodiče a zákonné zástupce,

s účinností od 21.10.2020 je školní družina v pavilonu „A“ v budově na Severní Terase U Z A V Ř E N A,

a to z důvodu nedostatečného počtu pedagogických pracovníků.

Mgr. Bc. Martina Brhelová

ředitelka školy

20.10.

Informace pro rodiče a zákonné zástupce žáků pracoviště Severní Terasa

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

z důvodu personální krize bude škola od 21.10.2020 do 23.10.2020, přístupná pouze žákům pracujících rodičů a zákonných zástupců, s výjimkou tříd  1.U a 2.U

Chápeme, že vám tímto opatřením můžeme způsobit potíže, ale v současné době nejsme schopni dodržet hygienické a bezpečnostní standardy.

O dalším průběhu vyučování budete informováni na školním webu a třídními učiteli.

Předpokládáme že 2.11.2020 se škola vrátí do plného provozu.

Mgr. Bc. Martina Brhelová                    

ředitelka školy

14.10.

Vážení rodiče,

upozorňujeme vás,  že dodavatel obědů, společnost JV INTEGRA, s.r.o.,  z důvodu COVID-19 omezuje provoz. Tímto omezením dochází ke snížení počtu jídel v nabídce.

Z organizačních důvodů bude v pondělí 19.10.2020 a  v úterý 20.10.2020 v nabídce pouze jeden oběd (tento převedeme automaticky všem, kteří měli oběd přihlášen) a dále žádáme všechny, aby si během pondělí a úterý upravili objednávku obědů dle aktualizovaného jídelního lístku.

Mgr. Bc. Martina Brhelová

ředitelka školy

12.10.

SZS-ŘED-73 COVID 19 - OMEZENÍ PROVOZU ŠKOLNÍ DRUŽINY OD 13.10.2020.pdf

5.10.

Informace - Ústecký kraj.pdf

KHS Ústecký kraj.pdf

Usneseni-vlady-CR-ze-dne-30-9-2020.pdf

2.10.

SZS-S-38 SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ DISTANČNÍ VÝUKU.pdf

 

14.9.

Volby do Školské rady  Speciální základní školy a Praktické školy, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěvková organizace, proběhly dne 01. 09. – 02. 09. 2020 s tímto výsledkem:

 

Za pedagogické pracovníky školy:

  • Mgr. Jaroslava Siekierová (35 hlasy z 86 hlasovacích lístků

  • Mgr. Ronald Baxa (21 hlasy z 86 hlasovacích lístků)

  • Mgr. Nicol Tarantová (12 hlasy z 86 hlasovacích lístků)

  • Pan Dalibor Kouba (18 hlasy z 86 hlasovacích lístků)

 

Za zákonné zástupce

  • pan Jaromír Kačírek (37 hlasy ze 112 hlasovacích lístků)  

  • paní MUDr. Klára Váchová (52 hlasy ze 112 hlasovacích lístků)

  • paní Čečrlová (12 hlasy ze 112 hlasovacích lístků)

  • paní Ing. Jana Zajícová (7 hlasy ze 112 hlasovacích lístků)

  • paní Dana Blažejová (1 hlasem ze 112 hlasovacích lístků)

  • paní Libuše Šantorová (3 hlasy ze 112 hlasovacích lístků)

 

10.9.

Vedení školy oznamuje zákonným zástupcům, že z  důvodu konání voleb v budově školy a z důvodu dodržování hygienických opatření v rámci prevence Covid 19, bude v pátek 2. 10. 2020, všem žákům školy ve všech budovách uděleno ředitelské volno.

Obě budovy školy budou uzavřeny, včetně školních družin.

 

4.9.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

SZS-ŘED-68 JEDNOTNÝ POSTUP PRO RODIČE, ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE A ZAMĚSTNACE V SOUVISLOSTI S ALERGIEMI A RESPIRAČNÍM ONEMOCNĚNÍM.docx

28.8.

Informační leták 2020-2021.pdf

25.8.

SZS-ŘED-66 POSTUP PŘI POTVRZOVÁNÍ FORMULÁŘŮ PRO POTŘEBY ČSSZ (sociálka), POTVRZENÍ O STUDIU, ÚHRADA ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU A ÚHRADA ZA OBĚDY

SZS-ŘED-62  COVID - DISTANČNÍ VÝUKA

SZS-ŘED-63  COVID - HYGIENICKÁ PRAVIDLA a STANDARD PROVÁDĚNÉHO ÚKLIDU a VYBAVENÍ ŠKOLY

SZS-ŘED-64  COVID - ŠKOLSKÝ SEMAFOR

SZS-ŘED-65  ORGANIZACE ŠKOLY V ZÁVISLOSTI NA VÝSKYTU COVID - 19

23.8.

Žádáme rodiče v době epidemické situace, aby své platby za školní družinu na rok 2020/2021 zasílali či vkládali na školní účet 2658967399/0800 suma 1.600,-Kč / 160Kč měsíc a do poznámky - jméno dítěte do 30.9.2020.
Platba stravného 19-2658967399/0800 částku - libovolné dobití variabilní symbol - Vámi již přidělený, v případě nejasností volat sl. Šnajdrovou 724090961.

26.6.

Volby do školské rady 2020.pdf

11.5.

SZS-ŘED-49 COVID – OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ŠKOLSKÝCH PORADENSKÝCH ZAŘÍZENÍ V OBDOBÍ.pdf

SZS-ŘED-50 COVID – VÝUKA VE ŠKOLE PŘI NEMOCNICI.pdf

4.5.

SZS-ŘED-41 COVID - PLATNOST DOPORUČENÍ SPC.pdf

SZS-ŘED-43 COVID - POSTUP PŘI PODEZŘENÍ NA COVID-19.pdf

15.4.

SPC -  METODICKÝ POSTUP PŘI KONTAKTU S KLIENTY

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM

SPC do odvolání bude realizovat přednostně vyšetření, která mají významnější dopad na vzdělávání.

SPC do odvolání redukuje logopedickou nápravu.

SPC do odvolání ruší veškeré výjezdy do škol a školských zařízení.

SPC do odvolání omezuje pracovní dobu na 08:00-13:00 hodin.

                                                              Mgr. Lukáš Prostřední

SPC Ústí nad Labem

KONZULTAČNÍ HODINY

Seznam e-mailových adres učitelů a dalších pedagogických pracovníků (pdf. ke stažení)

Mgr. Bc. Martina Brhelová

ředitelka školy