top of page

Terapeutické programy


Arteterapie
Mgr. Kateřina Svitálská, praxe od roku 1993, speciální pedagožka, arteterapeutka, členka České arteterapeutické asociace a INSEA.

  • V září 2011 byl otevřen nový výtvarný ateliér Koloděj pro děti věnovaný kresbě, malbě, grafice, modelování z keramické hlíny a prostorovému vytváření. V ateliéru jsou respektovány zákonitosti vývoje dětského výtvarného projevu. Cílem je podpořit tvořivost, originalitu a individualitu dětí tak, aby byly veselé a spokojené. Individuální terapie je zařazena do dopoledního vyučování. Jednou za čtrnáct dnů od 15 do 17 hodin probíhá skupinová terapie.

Cena 1000,- Kč (10 setkání, 1 hodina týdně) 

Muzikoterapie

Mgr. Iva Skřiváčková

  • Hudba se stala nedílnou součástí života každého člověka. Kromě příjemných zážitků, které nám hudba přináší, se ale také využívá jako terapeutický nebo léčebný prostředek při léčbě různých onemocnění.  Vztah k hudbě se musí nejdříve u každého vypěstovat, a proto je důležité již od raného dětství dětem předkládat nenásilnou formou jednoduché hudební nástroje, písničky, hudebně-pohybové hry, prostřednictvím různých muzikoterapeutických technik. Díky tomu si nejen postupně pěstují kladný vztah k hudbě, ale zároveň rozvíjí slovní zásobu, zdokonalují výslovnost, rozvíjí paměť, motoriku apod.

Na naší škole probíhá muzikoterapie pod vedením Mgr. Ivy Skřiváčkové:

1.skupina - pro děti od 18 měsíců
2.skupina - pro děti s neurologickými poruchami včetně tělesného, mentálního, zrakového postižení (od 3 let)za přítomnosti asistenta
Kurz probíhá každou středu – 1. skupina 16h – 17h   2. skupina 17h – 18h 
Cena kurzu je 700,Kč/pololetí

 

Zooterapie

Sandra Blažková, canisterapeutka, felinoterapeutka

  • V roce 2011 byl spuštěn program zooterapie příchodem terapeutického pea Arta. Pojem zooterapie se rozumí podpůrná rehabilitace za pomoci zvířat. Sandra nyní dělá canisterapii (tři psi) a felinoterapii (dvě kočky). Využívá se pozitivního působení zvířat na lidský organismus. Jejím cílem je udržení nebo zlepšení kvality života žáka. Jde o cílené zlepšení psychických a fyzických vlastností žáka. Největší odměnou je upřimný dětský smích při kontaktu se zvířaty.

Cena zooterapie je 500,-Kč/rok

Felinoterapie

Táňa Bludská, felinoterapeutka

  • Felinoterapie patří podobně jako canisterapie mezi zooterapie. Jedná se o podpůrnou léčbu somatických i psychických poruch a zátěží. Využívá se k léčbě autistických dětí, dětí se svalovou dystrofií, mentální retardací, smyslovými vadami či tělesnými handicapy. 

  • Na naší škole se felinoterapii věnuji čtvrtým rokem.Terapie probíhá individuálně, ve speciální učebně pro felinoterapii jsou nanejvýš tři děti. Principem  terapie je přímý kontakt dítěte s kočkou. Tento kontakt  je řízený, ale nenucený, aktivity, např. česání srsti si děti volí samy.  Výsledky interakce jsou objektivně pozorovatelné (např. zlepšení motoriky rukou). Kočka svou přítomností navozuje příjemné prostředí, její kontakt s dítětem je nenucený, dítě i kočka sami volí své aktivity a přizpůsobují se.

  • Chovatelství ušlechtilých koček se věnuji 28 let. Chovám zejména kocourky: plemeno perské, mainské mývalí a exotické. Jako vyučená aranžérka využívám spojení terapie s kočičkou a vytvářením výtvarné fantazie dětí. 

 

 

 

 

 

bottom of page