Školní výdejna

Přihláška ke stravování (zde)

Přihlášku je možno stáhnout, vytisknout a ručně vyplnit nebo vyzvednout v kanceláři sl. Šnajdrové. Bez této přihlášky nelze koupit obědy. Informace ke stravování jsou v kanceláři školy.

 

Vyřizuje Zlata Šnajdrová

telefon: 724 090 961

e-mail: stravovani@zakladniskolaspecialni.cz

 

Jídelníček

www.strava.cz
Provoz

denně od 12.00 - 14.15 hod.

INFORMACE K BEZHOTOVOSTNÍ PLATBĚ OBĚDŮ
(od 01.06.2022)
Poplatek za školní obědy lze hradit buď bankovním převodem nebo platební kartou (v kanceláři na Severní
Terase nebo v jídelně v Neštěmicích).


BANKOVNÍM PŘEVODEM
Číslo účtu: 19-2658967399/0800 (Česká spořitelna, a.s.)
Variabilní symbol: evidenční číslo strávníka (obdržíte ho při vyplnění přihlášky na obědy, v případě ztráty
v kanceláři u sl. Šnajdrové
U platby musí být vždy uveden variabilní symbol a v poznámce příjmení a jméno dítěte.
Pokud nebude platba tyto údaje obsahovat, nelze jí v systému přiřadit ke konkrétnímu
dítěti. Pokud jsou ve škole sourozenci, provádí se platba za každého z nich samostatně.
Platba musí být připsána na účet školy před začátkem nového měsíce.
Platbu zadávejte vždy od 20. do 25. dne v aktuálním měsíci na následující měsíc. Poslední platbu provedete
podle toho, ve kterém měsíci budete stravování využívat.
Po obdržení platby na školní účet má strávník automaticky přihlášen oběd č.1 na následné období. V případě,
že požadujete jiný oběd, lze tyto změny provést po přihlášení se do systému (viz popis níže).


CENA ZA OBĚD
Strávníci jsou do věkových skupin rozděleni vyhláškou a cena za oběd se liší v závislosti na věku strávníka
1. skupina 6 let 31,- Kč
2. skupina 7 – 10 let 34,- Kč
3. skupina 11 – 14 let 36,- Kč
4. skupina 15 a více let 39,- Kč
Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku dle bodů 1. – 4.

Speciální základní škola a Praktická škola,
Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěvková organizace
Pod Parkem 2788, 400 11 Ústí nad Labem
IČO: 44555091, tel: 472 772 029, 770 170 212, ID datové schránky: mwgvbey
e-mail: info@zakladniskolaspecialni.cz, www.zakladniskolaspecialni.cz


INFORMACE, OBJEDNÁNÍ, ODHLÁŠENÍ, VÝBĚR OBĚDŮ PŘES INTERNET, VYÚČTOVÁNÍ
Systém elektronického přihlašování umožňuje odhlásit obědy (např. v době nemoci) nebo provést změnu
v objednávce (výběr jídla).
Vyúčtování obědů se provádí 1x ročně (po ukončení školního roku) nejpozději do 31.07.
Přeplatky budou vráceny:
1. prostřednictvím platební karty zpět na účet plátce
2. poštovní poukázkou na adresu plátce
internetová adresa pro objednávání, změny v objednávce, odhlašování atd. je www.strava.cz
číslo výdejny: 10665
V případě jakýchkoliv nejasností nebo otázek se obraťte na sl. Šnajdrovou na telefonním čísle: 724 090 961
nebo na e-mail Snajdrova.Zlata@zakladniskolaspecialni.cz

 

DSCN3214
DSCN3214
press to zoom
DSCN3212
DSCN3212
press to zoom
DSCN3211
DSCN3211
press to zoom
DSCN3210
DSCN3210
press to zoom
DSCN3209
DSCN3209
press to zoom
DSCN3208
DSCN3208
press to zoom