Jmenování pověřence

pověřenec MOPRO - CS, s.r.o., kontaktní osoba Radek Hykyš,

e-mail: gdpr@gdpr-ochranadat.cz, tel: 602 785 879