Školní družina

 

INFORMACE O ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 2022/2023


POSTUP PŘI POTVRZOVÁNÍ FORMULÁŘŮ, ÚHRADĚ ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU A OBĚDY VE ŠKOLNÍM ROCE 2022-2023.docx.pdf

Vedoucí vychovatelka

Iva Jiránková

tel: 723 729 543


Zástupkyně vedoucí vychovatelky

Iva Váchová


Kontakty na pracoviště Severní Terasa
jednotlivé družiny na Severní Terase – telefonní číslo na požádání sdělí vychovatel/ka v příslušné družině


Kontakty na pracoviště Neštěmice
stará budova 770 160 521
nová budova - Průšová Marcela 777 404 201


Provozní doba školní družiny
ráno 06:30 – 08:30 hodin
odpoledne 12:10 – 16:00 hodin


Poplatky za školní družinu
měsíční poplatek 200,- Kč (= 2.000,- Kč / školní rok)
poplatek za dítě starší 18ti let je stanoven na 120,- Kč/den


Poplatek za školní družinu lze uhradit platební kartou ve školní kanceláři (bezhotovostním převodem) nebo poukázáním příslušné částky na účet školy 2658967399/0800
variabilní symbol rodné číslo dítěte bez lomítka
do poznámky uveďte příjmení a jméno dítěte


Částka 2.000,- Kč / školní rok (částka je splatná jednorázově, nebo ve dvou splátkách – výjimky z tohoto nařízení musí schválit ředitelka školy).
V době školních prázdnin je školní družina zpoplatněna částkou stanovenou na den. Tato částka je zákonným zástupcům sdělena předem a o její výši rozhoduje vedení školy.

PLATBY V HOTOVOSTI NEPŘIJÍMÁME !


Stravování

Informace ke stravování vám poskytne 

Zlata Šnajdrová,

tel: 724 090 961 (kancelář školy na severní Terase)


Nepřítomnost dítěte v družině

Omlouvejte co nejdříve, a to osobně, zavoláním, SMS, příp. e-mailem

V případě, že žádáte o odchod dítěte ze ŠD v jiném čase, než je stanoven na přihlášce, musíte to učinit písemně – formou prosté žádosti, která obsahuje datum odchodu, čas odchodu a podpis zákonného zástupce.


ŠKOLA NERUČÍ ZA OBLEČENÍ A VĚCI NEOZNAČENÉ JMÉNEM DÍTĚTE, ZA HRAČKY A PŘEDMĚTY, KTERÉ SI DÍTĚ PŘINESE Z DOMOVA


Každé dítě přinese do školní družiny 2x papírové vytahovací kapesníky
2x vlhčené ubrousky
4 role papírových utěrek