top of page

Školní družina


Kontakty na pracoviště Severní Terasa

Vedoucí vychovatelka

Iva Jiránková

tel: 723 729 543

Zástupkyně vedoucí vychovatelky

Iva Váchová

Kontakty na pracoviště Neštěmice
stará budova 770 160 521
nová budova - Průšová Marcela 777 404 201


Provozní doba školní družiny
ráno 06:30 – 08:30 hodin
odpoledne 12:10 – 16:00 hodin

Stravování

Informace ke stravování vám poskytne 

Zlata Šnajdrová,

tel: 724 090 961 (kancelář školy na severní Terase)


Nepřítomnost dítěte v družině

Omlouvejte co nejdříve, a to osobně, zavoláním, SMS, příp. e-mailem

V případě, že žádáte o odchod dítěte ze ŠD v jiném čase, než je stanoven na přihlášce, musíte to učinit písemně – formou prosté žádosti, která obsahuje datum odchodu, čas odchodu a podpis zákonného zástupce.


ŠKOLA NERUČÍ ZA OBLEČENÍ A VĚCI NEOZNAČENÉ JMÉNEM DÍTĚTE, ZA HRAČKY A PŘEDMĚTY, KTERÉ SI DÍTĚ PŘINESE Z DOMOVA


Každé dítě přinese do školní družiny 2x papírové vytahovací kapesníky
2x vlhčené ubrousky
4 role papírových utěrek

bottom of page