top of page

Metodik prevence
Mgr. Martéta Studničná

POSLEDNÍ

ZPRÁVY

DUBEN - MĚSÍC BEZPEČNOSTI


Určeno pro žáky a jejich rodiče
Chceme vám nabídnout a připomenout několik důležitých informací:
- nenos viditelně klíče od bytu a pokud jste sami doma - cizím lidem neotvírej!!!
- nezapomínej si správně mýt ruce a dodržuj hygienické návyky
- pokud jdeš ven, VEM SI ROUŠKU!
- zopakuj si důležitá telefonní čísla a zkus se naučit básničku:


150 hasiči, oheň jenom zasyčí,
155 doktor je tu hned,
158 znám, policii zavolám.

V příloze přikládám pracovní listy a náměty pro chytré hlavičky:
- pojmenuj dopravní prostředky + značky
- osmisměrka "Jak nosit správně klíče"
- omalovánka - bezpečný pohyb na silnici
- úkol "Najdi cestu bludištěm"
- vybarvovačka, doplňovačka, spojovačka
- dopravní značky - opakování


Buďte obezřetní a dávejte na sebe pozor. Brzy se opět všichni setkáme.

Markéta Studničná
Metodik prevence

 

bottom of page