Speciálně pedagogické centrum

při Speciální základní škole a Praktické škole v Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěvkové organizaci             
 

Adresa: Pod Parkem 1788 Ústí nad labem 40011 40011

Web: www.spcusti.cz

Mobilní telefon: 602 894 885, 778 529 650  

e-mail: info@spcusti.cz

Provozní doba

Pondělí-čtvrtek 7.00 -17.00 hodin

Pátek 7.00 -14.00 hodin

Na objednání volejte v dopoledních hodinách. Poslední klient 30 minut před uzavřením.
 

Vedoucí SPC

Mgr. Bc. Martina Brhelová

Psycholožka

Bc. Lenka Bendlová                                       
Speciální pedagožka, logopedie, surdopedie

Mgr. et Mgr. Pavla Měkotová

Speciální pedagožka, logopedie

Mgr. Lenka Vopičková

Speciální pedagožka, tyflopedie

Mgr. Nikol Aková

Speciální pedagožka, PAS

Mgr. Ilona Matějčková

Terapeut

Mgr. Lukáš Prostřední

Sociální pracovnice

Bc. Kristina Vlachová Prostřední, Dis.

Administrativní pracovnice

Eva Zemanová

SPC zajišťuje odborné psychologické a speciálně pedagogické služby klientům se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich rodinám a pedagogickým pracovníkům, kkteří mají tyto klienty ve své péči. Spolupracujeme s dalšími odborníky a institucemi.

K činnosti SPC patří:

Provádění komplexní speciálně pedagogické a psychologické diagnostiky dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, dlouhodobé vedení těchto klientů, poradentství pro zákonné zástupce a pedagogické pracovníky, vypracování doporučení pro školy, konzultace individuálního vzdělávacího plánu pro žáky, zajišťování metodické podpory pedagogickým pracovníkům pracujícím s integrovanými žáky v mateřských, základních a středních školách, sociálně právní poradentství, Informace v oblasti poskytování sociálních dávek, psychosociální pomoc v krizových situacích, kontakty na organizace a sociální depistáž dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, logopedická terapie, zprostředkování další odborné péče