top of page

Speciálně pedagogické centrum

při Speciální základní škole a Praktické škole, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěvkové organizaci             
 

Adresa: Pod Parkem 1788 Ústí nad labem 40011 40011

Web: www.spcusti.cz

Mobilní telefon: 602 894 885, 778 529 650  

e-mail: info@spcusti.cz

Provozní doba

Pondělí-čtvrtek 7.00 -17.00 hodin

Pátek 7.00 -14.00 hodin

Na objednání volejte v dopoledních hodinách. Poslední klient 30 minut před uzavřením.
 

Vedoucí SPC

Mgr. Bc. Martina Brhelová

Administrativní pracovnice

Eva Zemanová

více na www.spcusti.cz

SPC zajišťuje odborné psychologické a speciálně pedagogické služby klientům se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich rodinám a pedagogickým pracovníkům, kkteří mají tyto klienty ve své péči. Spolupracujeme s dalšími odborníky a institucemi.

K činnosti SPC patří:

Provádění komplexní speciálně pedagogické a psychologické diagnostiky dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, dlouhodobé vedení těchto klientů, poradentství pro zákonné zástupce a pedagogické pracovníky, vypracování doporučení pro školy, konzultace individuálního vzdělávacího plánu pro žáky, zajišťování metodické podpory pedagogickým pracovníkům pracujícím s integrovanými žáky v mateřských, základních a středních školách, sociálně právní poradentství, Informace v oblasti poskytování sociálních dávek, psychosociální pomoc v krizových situacích, kontakty na organizace a sociální depistáž dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, logopedická terapie, zprostředkování další odborné péče

bottom of page