top of page

Vzdělávací programy

 

Školní vzdělávací program "Škola hrou s pohodou"

Školní vzdělávací program "Škola hrou s pohodou"

ANGLICKÝ JAZYK 3.-5. ROČNÍK

INFORMATIKA I.STUPEŇ

PRVOUKA 1.-3. ROČNÍK

PŘÍRODOVĚDA 4.-5. ROČNÍK

VLASTIVĚDA 4.-5-ROČNÍK

VÝSTUPY Z PŘEDMĚTU PRO 1.STUPEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  "ŠKOLA HROU NA  DRUHOU"

 

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání  základní škola speciální (vzdělávání žáků se středně těžkým a těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami)

 

STŘEDNĚ TĚŽKÁ MENTÁLNÍ RETARDACE

 

PROGRAM PRO REHABILITAČNÍ  TŘÍDY A TŘÍDY PAS

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  "ŠKOLA HROU NA  TŘETÍ"

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání praktická škola jednoletá
(vzdělávání žáků s těžkým stupněm mentálního postižení, souběžným postižením více vadami a autismem)

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  "HRAJEME  SI,  NEPLÁČEME A  BRZY  SE  UZDRAVÍME"

bottom of page