top of page

Alternativní metody výuky komunikace
 

Pro žáky s narušenou komunikační schopností jsou zařazeny hodiny alternativní a augmentativní (rozšiřující) komunikace, zkratka (AAK). 

Cílem je usnadnit žákům aktivní dorozumívání a zapojení se do běžné mezilidské komunikace. 

Jedná se zejména o využití základů znakového jazyka a prstové abecedy, piktogramů - symbolů a sociálního čtení. 


Nedílnou součástí hodin alternativní a augmentativní komunikace pro rozvoj potřebných dovedností sluchově postižených bude zařazování sluchových her a cvičeních, které pozitivně ovlivňují kvalitu sluchového vnímání a pomáhají žákům při vytvoření si pozitivního vztahu ke čtení. 

Máme pracovnu pro žáky s narušenou komunikační schopností. 

 

Žáci zde budou využívat speciální pomůcky k rozvoji komunikačních schopností např.

  • pomůcky stimulující a podněcující k napodobování hlasů, zvuků;

  • didaktické pomůcky, (soubory obrázků, textů, čtecí tabulky);

  • názorné pomůcky (například logopedické zrcadlo, analyzátory zvuků)

  • a výukové a multimediální programy na počítači. 


Hodiny alternativní a augmentativní komunikace vede speciální pedagožka Mgr. Jana Čejnová, absolventka Masarykovy univerzity  v Brně, se specializací na logopedii a surdoperii.

bottom of page