top of page

Muzikoterapie

Léčebné působení hudby

Hudba se stala nedílnou součástí života každého člověka. Kromě příjemných zážitků, které nám hudba přináší, se ale také využívá jako terapeutický nebo léčebný prostředek při léčbě různých onemocnění.  Vztah k hudbě se musí nejdříve u každého vypěstovat, a proto je důležité již od raného dětství dětem předkládat nenásilnou formou jednoduché hudební nástroje, písničky, hudebně-pohybové hry, prostřednictvím různých muzikoterapeutických technik. Díky tomu si nejen postupně pěstují kladný vztah k hudbě, ale zároveň rozvíjí slovní zásobu, zdokonalují výslovnost, rozvíjí paměť, motoriku apod.

 

Na naší škole probíhá muzikoterapie pod vedením Mgr. Ivy Skřiváčkové:
1.skupina - pro děti od 18 měsíců
2.skupina - pro děti s neurologickými poruchami včetně tělesného, mentálního, zrakového postižení (od 3 let)za přítomnosti asistenta

 

Kurz probíhá každou středu – 1. skupina 16h – 17h   2. skupina 17h – 18h 
                                                                                                                                                  Cena kurzu je 700,-Kč/pololetí

 • Hudba ovlivňuje vegetativní funkce - srdeční rytmus, krevní tlak, dýchání, svalový tonus, motoriku, termoregulaci a pod.

 • Používá se ke zmírnění bolesti, úzkosti, strachu (např. při chirurgických nebo stomatologických zákrocích), u poinfarktových stavů, při léčbě dlouhotrvajících chorob (např. tuberkulózy).

 • V psychoterapii se hudba užívá k léčbě adaptability, komunikace, v souvislosti s neurózami a pod.

 • Hudba je sama o sobě komunikací, proto umožňuje oslovení a porozumění i tam, kde jsou narušeny běžné mezilidské kontakty. Pomáhá jednak poslech hudby (tzv. receptivní muzikoterapie) a jednak aktivní provozování hudby - např. jako emoční ventil, jako prostředek restrukturace vztahu jedince a kolektivu a pod.

 • Za důležité se také, v návaznosti na Junga, považuje napojení na základní zákonitosti fungování světa (Weltklang, archetypy…).

 • Užívají se různé metody muzikoterapie - racionální, sugestivní, abreaktivní, tréninková, interpersonálně korektivní atd.

 • Muzikoterapie může být individuální, skupinová nebo hromadná.

 • Užívá se (např. u autistických dětí) tzv. akustická dieta - omezení zvukových podnětů na triangly či zvony.

 • Reprodukovaná hudba s následnou reflexí se užívá při léčbě alkoholismu a toxikomanie.

 • Aktivní muzikoterapie je účinná při rozvoji psychicky i somaticky zaostalých dětí.

 • Významná je také léčba postavená na práci s vlastním hlasem, resp. zpěvem - hlasová terapie.

bottom of page