top of page

Felinoterapie


Finanční příspěvek můžete zaplatit v kanceláři školy nebo poslat na účet školy.
Číslo účtu: 238 886 93 09/0800

Co je to felinoterapie?

V České republice není jednotné názvosloví týkající se terapeutické práce se zvířaty. Nově se asi nejvíce setkáváme s pojmem zastřešujícím různé aktivity za pomoci zvířat. Jedná se o léčebný kontakt mezi člověkem a kočkou, neboli psychosociálním a rehabilitační metodu podpory zdraví využívající pozitivního působení kočky na člověka, poskytující motivační podněty k uzdravení a odpočinku organizmu.

 

Probíhá buďto terapie cílená, jejíž výsledky jsou objektivně pozorovatelné nebo terapie relaxační, jejímž cílem a účinkem je navození klidu, vyrovnanosti a pohodové atmosféry. 

 

Forma felinoterapie může být

pasivní – již pouhá přítomnost kočky pozitivně působí při odbourávání pocitu samoty nebo forma interaktivní – o zvíře je již konkrétně pečováno, vztah je posunut do roviny vzájemného obohacení, člověk cítí za zvíře zodpovědnost. 

 

Principem felinoterapie je soustavné pozitivní působení na cílovou skupinu osob v souladu s rozvíjením harmonie především v duševní oblasti, tím pádem dochází i k současnému zlepšení zdravotního stavu. Ideální podpůrná metoda při léčbě neuróz, stresu, neklidu je terapie, jejímž výsledkem je korekce problémového chování, zmírnění důsledků postižení a to je především formou přijetí sebe jako plnohodnotné bytosti. 

Všeobecně známé jsou účinky při snižování krevního tlaku, podpůrné léčbě psychických potíží, stresu, pocitů úzkosti a fobii formou bezprostředního kontaktu a doteku. 

 

Felinoterapie má za cíl podporování optimistické nálady, kladný terapeutický vliv u diagnóz jako je deprese, artismus, hypertonie, mentální retardace, svalová dystrofie u dětí, smyslové vady, tělesná postižení a handicapy, poruchy chování, psychopatická onemocnění a hypochondrie.

 

Pokud Vás napadne otázka, která kočka je ta nejvhodnější. Tak je to právě ta, která má ráda lidi, jejich přítomnost, mazlení, doteky. Ta, jež je plně socializovaná, má pevnou citovou vazbu na svého člověka, kterému plně důvěřuje. 

V České republice se používají Ragdollové, kočky sibiřské, Mainské Mývalí, Britské, Perské a kočky domácí. Kočka musí mít vynikající povahové vlastnosti, protože každá služba lidem je velmi náročná a kočičí duše je křehká, stejně jako naše, lidská. Život si cestu vždy najde – dejme mu šanci.

bottom of page