top of page
Ergoterapie

Ergoterapie je plně zařazena do rozvrhů žáků. Koná se jednou týdně pod vedením ergoterapeutky Bc.Štěpánky Štefkové.
Ergoterapie je specializovaná péče o klienta s postižením jakéhokoliv věku. Při terapii jde především o aktivizaci, nácvik soběstačnosti, zlepšení motorických a kognitivních dovedností. Dále nácvik ztracených dovedností a to vše probíhá formou hry. Snahou ergoterapie je zlepšení narušených funkcí, maximální využití zbytkových funkcí a co největší možnou míru samostatnosti a soběstačnosti. Vše probíhá dle možností a schopností žáka.
Roční příspěvek činí 600,- Kč. Z tohoto příspěvku budou hrazené pomůcky používané při ergoterapii, kterou zajišťuje „Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s.“
Důležité: žáci, kteří nebudou zahrnuti do programu Ergoterapie ve vyučování, budou mít program dle stálého rozvrhu a nebudou se ergoterapie účastnit.
 

bottom of page