top of page

Zooterapie

Zooterapie na škole je prováděna od roku 2011. 

Zooterapii používáme v rámci tělesné výchovy jako plnohodnotnou léčebně- terapeutickou metodu. To znamená, že je vždy součástí širšího celku rehabilitačních metod. Zvířata se využívají při práci jak s dětmi se zdravotním či tělesným postižením, tak v případech, kdy se jedná o problémové chování, psychické problémy apod.

Některé děti jsou v kontaktu s lidmi někdy těžko přístupné, pokud se při hodině použije zvíře, okamžitě ožívají, přestávají proces vnímat jako výuku, ale spíše jako hru. Zpravidla dochází ke zlepšení psychického, ale také fyzického stavu. Zvířata mají obrovský vliv na psychiku člověka, čehož se právě zooterapie snaží využívat.

 

Neúčinější využití zooterapie je u žáků s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením, krátkodobě i dlouhodobě nemocných žáků a těch, kteří potřebují podpůrnou léčbu psychických nebo fyzických poruch  nebo stavů nepohody.

Hlavním cílem je přirozené zvýšení motivace k učení a osobnímu rozvoji. Úspěšná je zooterapie také u žáků se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie aj.), chování nebo komunikace, kde lze činnost zaměřit na zlepšení těchto poruch. 


Zooterapeutický plán je integrován nebo do individuálního výukového programu žáka a dle typu činnosti se sestavuje pro celou skupinu, nebo pro jednotlivce. Cíle stanoví zodpovědný zooterapeutický pracovník, který také terapii monitoruje a vyhodnocuje. V závislosti na náročnosti terapie může zooterapeut-pedagog pracovat samostatně nebo v týmu. Pokud je zooterapeutem proškolený laik, pracuje vždy v týmu s pedagogickým personálem. V tom případě se opět plně věnuje vedení zvířete, zatímco ostatní pečují o klienta.

Péče o zvířata je náročná. Ve škole byla zřízena canisterapeutická pracovna, aby zvířata měla kde odpočívat. Využitím  přirozeného kontaktu člověka a zvířete zlepšujeme kvalitu života žáka. Nasměrování a úkoly určuje odborník (fyzioterapeut, psycholog, speciální pedagog apod.) Zooterapie se tak stává podpůrnou metodou celkové rehabilitace žáka. 

 

Veterinární klinika Mi-Vet s.r.o. v Ústí nad Labem nám bezplatně zvířata ošetřuje.

 

  • Za každou finanční pomoc pro naše zvířata a děti všem děkujeme .

  • Finanční příspěvek můžete zaplatit v kanceláři školy nebo poslat na účet školy.

  • Číslo účtu: 238 886 93 09/0800

 

bottom of page