top of page

Struktura školy


Školu navštěvuje přibližně 300 žáků se zvláštními potřebami. Kvalitní pedagogický sbor tvoří pedagogové, vychovatelé a asistenti. Výuka probíhá ve třech budovách.
 

Budova školy na Severní Terase

  • Ředitelství školy

  • Speciálně pedagogické centrum

  • I. stupeň ZŠ „Škola hrou pohodou“

  • ZŚ speciální „Škola hrou na druhou“

  • SŠ „Škola hrou na třetí“

  • Školní družina

Odloučené pracoviště Neštěmice

  • II. stupeň ZŠ „Škola hrou pohodou“

Odloučené pracoviště při Masarykově nemocnici

  • Vzdělávání dětí hospitalizovaných a dlouhodobě nemocných v Masarykově nemocnici

bottom of page